Før du bygger en voliere

Hvis du er glad for fugle, og du har en have med masser af plads, er det måske oplagt at tænke på at bygge en udendørs voliere. Men der er flere ting, du skal være opmærksom på, inden du går i gang med byggeriet, ikke mindst:

1. Love og regler
2. Størrelse på volieren
3. Fundament
4. Design
5. Trådnet

Jeg gennemgår de enkelte punkter nedenfor. Bemærk, at dette ikke er en byggevejledning. Du får dog nogle enkelte byggetips sidst i artiklen.

Love og regler

Ophavsret Gerd Altmann, frigivet under Pixabay licens.

Du skal sætte dig grundigt ind i love og regler, så du ikke risikerer at få bygget en flot voliere, hvorefter du så får påbud om at fjerne den igen.

Du skal tjekke reglerne for dyrehold. Reglerne fastsættes af de enkelte kommuner, og de kan derfor være meget forskellige fra kommune til kommune. Hertil kommer, at der kan være forskel, alt efter om du bor i byzone eller landzone, og der kan desuden være lokalplaner, der forbyder visse former for dyrehold i netop dit område.

Du vil normalt kunne holde fugle i alle kommuner, men tjek reglerne for at undgå en ubehagelig overraskelse.

Du skal også tjekke byggeregler, så du ved, om du overhovedet må opføre en voliere, om der er begrænsninger for størrelsen, og hvor langt fra skel den skal stå. Også her er det kommunen, der fastsætter reglerne, og også her kan der være forskel på byzone og landzone, og der kan være lokalplaner, der afviger fra kommunens almindelige regler.

Størrelse på volieren

Når du planlægger at bygge en voliere, kan det være en god ide at tænke ud i fremtiden. En fuglehobby har en tendens til at sprede sig som ringe i vandet, og så risikerer du hurtigt at mangle plads.

Der kommer måske unger til, og dem skal der jo også være plads til, hvis du vil beholde dem. Du får måske også lyst til nogle andre fuglearter, som ikke kan gå sammen med dem, du allerede har.

Det gælder derfor om at få bygget volieren stor nok og med de rette ruminddelinger fra starten af, så du ikke efterfølgende skal til at rode med tilbygninger eller ombygninger.

Størrelsen på volieren afhænger naturligvis også af, hvor mange fugle du vil have, og hvilke arter det skal være.

Tænk også på naboerne, når du vælger fuglearter. Nogle fugle er mere højlydte end andre, og det er ikke sikkert naboerne deler din interesse for mere eller mindre gennemtrængende fuglesang om morgenen og resten af dagen.

Fundament

En rottevenlig voliere. Ophavsret: Audrey. Frigivet under Creative Commons BY 2.0.

Når der skal bygges voliere og inderum gælder det om at holde rotter og andre uønskede dyr ude og fuglene inde, så vær omhyggelig med, at der ikke er sprækker og revner mellem fundamentet og siderne. Fundamentet skal desuden være hårdt, så rotter ikke kan grave sig ind i volieren.

Du kan fx benytte et støbt fundament, fliser eller et metalfundament.

Mange fugleholdere har mistet deres fugle ved rotteangreb, typisk fordi volieren bare har været placeret på jorden, som på billedet til højre. Rotter kan nemt grave sig ind under en voliere uden fast fundament, så volieren kommer i stedet til at fungere som et aflukket spisekammer, hvor rotterne i fred og ro kan tage for sig af retterne.

Design

Skal du have mest muligt ud af din voliere, er det vigtigt, at du vælger det rette design. Det vil være en rigtig god ide med en sluse med to døre, så du ikke risikerer at lukke fuglene ud, når du går ind i volieren.

En fodergang vil også være en god ide, så du nemt kan fodre fuglene og skifte vand uden at forstyrre dem alt for meget. Døren ind til fuglenes rum kan laves todelt, så du kan nøjes med at åbne det nederste af døren, når du skal fodre eller skifte vand. Det vil minimere risikoen for, at der flyver fugle ud i fodergangen.

Mange fugle har behov for et frostfrit inderum, som de kan fortrække til, når den danske vinter viser sig fra sin kolde side. Selv hvis fuglene er “frostsikre”, så er mad og vand ikke frostsikker, så medmindre du vil have fuglene inde i huset i vinterhalvåret, så er et frostfrit inderum et must. Husk en varmelampe eller lignende, der kan holde det frostfrie inderum frostfrit, når det fryser udenfor.

De fleste fugle er lettere nervøse af natur, så det vil være en god ide at have tre lukkede sider på volieren, så fuglene kun skal bekymre sig om, hvad der sker på den åbne side. De lukkede sider beskytter også fuglene mod blæst og træk – de fleste fuglearter bryder sig ikke om blæst og træk. De lukkede sider kan fx bestå af plader, du spænder fast på volieren uden på volierens net. Det er vigtigt, at du har net under pladerne. Så fuglene ikke kan hakke hul i pladerne og flyve væk, og så pladerne ikke mørner med fugleflugt til følge.

Om vinteren kan det være en god ide at skrue en plade på den åbne side, så fuglene er bedre beskyttet mod vejrliget, det kan fx være en plastikplade, der lukker lys ind.

Apropos lys. De fleste fugle i et fuglehold har behov for 12 timers lys i døgnet, så elektrisk lys med et automatisk tænd- og sluk-ur vil være oplagt i volieren eller i fodergang/sluse. Lyset kan fx tænde en time før, du skal fodre og skifte vand, så fuglene kan vågne stille og roligt op, og det kan slukke igen, før det bliver mørkt, så fuglene kan nå at finde deres soveplads eller redekassen.

Gør også fuglene og dig selv en tjeneste ved at installere vågelys, der kan være tændt om natten, når det almindelige lys slukkes. Ligesom små børn kan fugle blive bange for ukendte lyde om natten, og mens børnene måske bare kalder på far eller mor eller putter sig ekstra under dynen, så kan fugle finde på at flyve i mørket, og så kan de komme galt afsted.

Du kan evt. installere intelligent lys, der langsomt kan dæmpe eller skrue op for lyset, så det minder mere om en rigtig solopgang eller -nedgang. Med intelligent lys med dæmper behøver du ikke et særskilt vågelys, du kan bare undlade at slukke helt for lyset og i stedet dæmpe det til vågelysniveau.

Hvis der skal trækkes strøm til volieren, skal du have en elektriker til at trække kablet. Hvis du vil holde store papegøjer eller parakitter, skal du være opmærksom på, at de gerne bider i alt, hvad de finder interessant, og det indbefatter også strømførende kabler. Kablerne skal i så fald beskyttes med metalrør.

Taget er måske den mest kedelige del af en voliere, men det er vigtigt, at lave det rigtigt. Sørg for, at der er net under tagkonstruktionen, så fuglene ikke kan flyve væk, hvis der opstår utætheder mellem tag og sider. Taget skal hælde, så vand kan løbe væk. Du kan evt. opsætte en tagrende, der kan lede vandet ned i en regnvandstønde, hvorfra vandet kan genbruges som drikke- og badevand til fuglene – enten via manuelt arbejde eller via et automatisk system med pumpe og slanger. Regnvand er bedre til fuglene eller til blomstervanding end vandhanevand. Vær dog opmærksom på, at regnvand skal filtreres for snavs og lignende, inden det gives til fuglene.

Trådnet

Hvis du vil holde store papegøjer eller parakitter skal trådnettet være meget solidt. Du kan ikke nøjes med samme trådnet som til småfugle, da papegøjer og parakitter nemt kan bide sådan et i stykker med deres stærke næb.

Mange fugle sidder gerne på trådnettet på volierens sider, og det kan være et problem, hvis en kat eller en rovfugl kommer forbi. For selvom de ikke kan komme ind i volieren, kan de måske få fat i fødderne på dine fugle. Risikoen er ikke voldsom stor, men den er der, og løsningen er ikke speciel køn: et dobbelt trådnet med mindst fem centimeters afstand. Du må selv vurdere, om du vil tage chancen mod, at du til gengæld bedre kan se fuglene.

Er din voliere inddelt i flere rum, skal du have dobbelt trådnet mellem rummene, da fuglene ellers kan hakke hinanden. Dette gælder primært, hvis du holder papegøjer eller parakitter, men det kan også være nødvendigt for andre krigeriske fugle. Også her skal der være mindst fem centimeters afstand mellem trådnettene.

Maler du trådnettet sort på ydersiden, vil du bedre kunne se fuglene og solen laver heller ikke genskin på et sort trådnet på samme måde som på et metalfarvet trådnet. Når du vælger maling, så læs indholdsfortegnelsen, malingen må ikke indeholde zink, bly eller kromat, da det kan være skadeligt for fuglene. Nogle forhandlere har sort trådnet, så du ikke selv behøver at male det.

Byggetips

Når du har fået tjekket love og regler, og du har styr på, hvor stor volieren skal være og dens opdeling i forskellige rum, så vil det være en god ide at lave en arbejdstegning. Den gør det nemmere for dig at få overblik over, hvad du skal bruge til at bygge volieren, så du kan lave en indkøbsliste.

Gør dig selv en tjeneste og tag billeder undervejs i projektet. Jeg har mange gange fortrudt, at jeg ikke fik taget flere billeder, da jeg byggede min gamle voliere. Du kan se et eksempel på bygning af en voliere i videoen til højre.

Hvis du er doven, eller hvis du er født med ti tommelfingre, er der ingen grund til at fortvivle eller til at opgive at få en voliere med fugle i haven. Du kan købe en færdig voliere, fx hos Randers Volieren. Vær opmærksom på at have et fast fundament under volieren, så rotter og andre rovdyr ikke kan komme inde og gøre indhug i din fuglebestand.

En voliere uden planter er lidt kedelig, både for fuglene og for dig. Du kan læse om egnede planter i og omkring volieren i artiklen Planter til bur og voliere. Læs også artiklerne Bundlag i bur og voliere og Siddegrene.